Vaccination av gravida mot Covid-19

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten kan nu alla gravida erbjudas vaccin mot Covid-19 i fas fyra och i samma åldersordning som övriga individer.

Gravida som ingår i fas fyra

 • Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 12. Det är viktigast att den gravida är skyddad under den andra halvan av graviditeten, då risken för svåra komplikationer av Covid-19 ökar.

 • Det finns inga kända risker med att vaccinera i tidig graviditet. Rekommendationen grundar sig på att man vill undvika att missfall, som är vanligt under den första trimestern, felaktigt sätts i samband med vaccinationen. Det finns därför inte heller någon anledning till oro i de fall kvinnor vaccinerats i tidig graviditet, till exempel innan de varit medvetna om att de är gravida.

 • Vaccination till gravida ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty från Pfizer/BioNTech eller COVID-19 Vaccine från Moderna).

 • Vaccinationerna ska ske enligt sedvanliga rutiner i Stockholm.

 • Amning utgör inget hinder för vaccination mot Covid-19.

Gravida som ingår i fas tre (vaccineras via vårdcentral)

 • Gravida med riskfaktorer för svår Covid ingår i fas tre. Riskfaktorerna är:
  Ålder över 35 år
  BMI över 30 vid inskrivningen på BMM
  Diabetes typ 1 och typ 2 (inte graviditetsdiabetes)
  Kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive högt blodtryck (inte graviditetshypertoni)
  Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta Kronisk lever- eller njursvikt
  Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar (sjukdom eller behandling)

 • Gravida med riskfaktorer rekommenderas vaccination mot Covid-19 efter graviditetsvecka 12. I vissa fall kan det vara aktuellt att få ett tidigt skydd mot Covid-19 och då kan vaccinationen ske även före graviditetsvecka 12.

Dokumentation

 • Om den gravida berättar att hon är vaccinerad kan det skrivas in i läkemedelslistan på MHV 2. Det underlättar när uppgiften senare ska föras in i Graviditetsregistret.

Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss och varandra.

BrolinWestrell, Företagshälsovård

Som experter på friskvård och företagshälsovård kan vi erbjuda ditt företag en komplett lösning. Vi är specialister inom en rad områden och vi skräddarsyr tjänster efter era önskemål.

Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Inställningar för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, vilka val och sökningar du gör samt information om den digitala enhet som du använder. Informationen används oftast för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Informationen som samlas in om dig används vanligtvis inte för att identifiera dig som individ men syftar ändå till att ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar.

Att blockera vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder.

Nödvändiga cookies Alltid aktiv