Förändrade patientavgifter

Från och med den 1 januari 2024 förändras vissa patientavgifter och högkostnadsskydd i Region Uppsala. De flesta avgifter är samma som tidigare, men några ändras.

I Region Uppsala förändras några av patientavgifterna från och med 1 januari 2024.

Avgiften som du betalar när du är inskriven på sjukhus höjs till 130 kronor per dygn och en avgift på 400 kronor införs för ambulanssjukvård.

Avgiften för uteblivet besök eller sent återbud inom dagkirurgi höjs till 1 000 kronor.

Högkostnadsskyddet för sjukvård höjs med 100 kronor, vilket innebär att du betalar sammanlagt högst 1 400 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Även högkostnadsskyddet för läkemedel höjs till 2 850 kronor.

👉 På 1177.se kan du läsa mer om patientavgifter och högkostnadsskydd: https://www.1177.se/Uppsala-lan/sa-fungerar-varden/varden-i-uppsala-lan/patientavgifter-i-uppsala-lan/patientavgifter-i-uppsala-lan/

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Läs mer

Prima Vård hus
Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Våra mottagningar

Prima Vård Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia!