Om oss

Så arbetar vi med hållbarhet

Prima Vård strävar efter hållbarhet genom hela verksamheten. Miljöarbetet är en självklarhet för många, men en lika viktig hållbarhetsaspekt är en sund arbetsmiljö som skapar hållbart ledarskap och friska medarbetare som vill stanna kvar. Ett genomgående
hållbarhetsarbete skapar även lönsamhet, som ger möjlighet till utveckling!

Hållbart ledarskap

Helt avgörande för att skapa god kvalitet i vården och trygga och välinformerade patienter/kunder är kompetent, empatisk och engagerad personal. Ledarskapet är avgörande för en sund arbetsplats och Prima Vård arbetar aktivt med att utveckla nya ledare och stötta och fortbilda befintliga ledare. Vi arbetar med att hela tiden utveckla våra ledare, både genom vår egen ledarskapsakademi för nya chefer, som etablerades 2013, men också genom återkommande kurser och utbildningar inom olika områden som är viktiga för våra ledare såsom tex arbetsmiljöarbete och arbetsrätt samt kompetensförsörjning. Under 2020 deltog 10 nyblivna chefer i Prima Vårds Ledarskapsakademi och under 2021 kommer minst en ledarskapsutbildning genomföras med ytterligare 10-12 medarbetare.

För att kunna följa upp även vårt ledarskap genomförs årligen i samband med medarbetarenkäten även en ledarskapsutvärdering. 90% av medarbetarna anser att de har tydliga mål och att de får information i den utsträckning de behöver och 97% anser att de har en bra kontakt med sin närmaste chef och blir behandlade med respekt. Ett gott ledarskap och transparens och tydlighet är viktiga delar för en hållbar arbetsmiljö och det visar sig också i våra enkäter att vi är på god väg i de delarna.

Hållbar arbetsmiljö och medarbetarskap

Medarbetarna är avgörande för våra verksamheter och hållbart medarbetarskap bidrar också till ett hållbart samhälle. Prima Vård arbetar aktivt med rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukdom och ohälsa. Vi strävar efter att både ha en god fysisk arbetsmiljö och naturligtvis också en god psykosocial arbetsmiljö och trevliga lokaler.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss och varandra.

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Professionellt och diskret.

Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Inställningar för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, vilka val och sökningar du gör samt information om den digitala enhet som du använder. Informationen används oftast för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Informationen som samlas in om dig används vanligtvis inte för att identifiera dig som individ men syftar ändå till att ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar.

Att blockera vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder.

Nödvändiga cookies Alltid aktiv