Om oss

Om Prima Vård

Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med omkring 150 lokala vårdenheter med stor bredd. Bolaget har omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är sedan 2018 huvudägare med VD, Hugo Lewné, som minoritetsägare. Hugo grundade Prima Vård tillsammans med sin far, doktor Simon Larsson, med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag verksamhet inom fyra affärsområden med ca 3 000 medarbetare. Affärsområde Primärvård är störst med drygt 50 vårdcentraler under lokala varumärken. Utöver Primärvård har Prima Vård en stor verksamhet inom Affärsområde Barn- och Kvinnohälsa som bedrivs under varumärkena Mama Mia, BB Stockholm och Logopedbyrån Dynamica. Prima Vård driver också barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård inom Affärsområde Psykiatri. Därutöver har bolagets Affärsområde Arbetsliv tjänster mot företag och organisationer i 6 separata bolag. Prima Vård bytte 2022 namn från Lideta Hälsovård.

Historia

Prima Vård grundades år 2001 av allmänläkaren Simon Larsson. Prima Vård har under företagets utveckling lagt stor vikt vid att låta varje vårdenhet utvecklas under ett starkt lokalt ledarskap anpassade efter lokala förutsättningar. Samtliga verksamheter drivs under egna varumärken där Prima Vård alltid sätter patienten i första rummet och säkerställer att varje verksamhet arbetar för en god kvalitet och ett gott renommé på egna meriter. Den första mottagningen etablerades i Olofström i Blekinge. Genom att säkra en god kvalité i kombination med ett antal förvärv av nya kliniker har företaget successivt växt till ett av Sveriges större vårdbolag.

Attraktiv vårdgivare

Som vårdgivare med närvaro i flera olika regioner, i glesbygd såväl som storstad, är det viktigt för oss att anpassa vårt vårderbjudande så det gör störst nytta. Det kan handla om att i glesbygd med en äldre befolkning erbjuda äldremottagning eller att utveckla digitala vårdtjänster i storstäder. Det viktiga är att möta patienterna utifrån deras behov.

Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vill du träffa oss här på mottagningen så gör du det. Vill du träffa oss i ett videomöte så gör du det. Vi finns här när du behöver det och på det sätt som passar dig. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna – i livets alla faser.

Besök våra verksamheters hemsidor:

Primärvård

www.primavard.se/vardcentral-och-rehab

Barn- och kvinnohälsa

www.mamamia.se

www.bbstockholm.se

www.logopedbyran.se

Psykiatri

www.prima.se

www.larosund.se

Arbetsliv

www.primaarbetsliv.se

www.brolinwestrell.se

www.krisochtraumacentrum.se

www.fhv-runsten.se

www.mto.se

www.lifewise.se

www.foretagshalsanjonkoping.se

www.wiseliving.se

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Läs mer

Prima Vård hus
Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Våra mottagningar

Prima Vård Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia!