Uppsala Barncentrum & Vårdcentral ·

Infektionskänslighet

Under slutet av graviditeten förs stora mängder antikroppar över från modern till fostret. Dessa antikroppar utgör det kanske viktigaste försvaret mot infektioner under det första levnadshalvåret.

Hur ofta kan barn vara sjuka egentligen?

Detta försvar är bra, men inte hundraprocentigt. Om mamman inte själv har haft en viss infektion kan ju barnet inte heller ha några skyddande antikroppar mot just den infektionen.

Antikroppar överförda via bröstmjölk kan ge ett något utökat skydd mot framförallt tarminfektioner. Det är dock absolut inte så att barn som ammas inte kan infekteras.

Efter ungefär sex månader börjar mammans antikroppar ta slut och barnet måste bygga upp ett eget försvar mot infektioner. Det sker genom att barnet utsätts för virus och bakterier och utvecklar egna antikroppar. Det innebär att framförallt det lilla barnet mellan sex månaders och tre års ålder har MÅNGA infektioner!

Stort antal infektioner per år är normalt för små barn

Hur ofta barn har infektioner varierar men minst tio luftvägsinfektioner per år i denna ålder är helt normalt. Eftersom de flesta infektioner inträffar under vinterhalvåret blir det många gånger så att barnet inte hinner bli riktigt bra från en förkylning innan nästa drar igång. Detta kan i perioder kännas nästan hopplöst, barnet är alltid sjukt och arbetsgivaren börjar knorra.

Så länge det rör sig om enkla förkylningar, magsjukor och öroninflammationer hos ett i övrigt friskt barn så är det nästan aldrig fråga om något fel på barnets immunförsvar. Så småningom mognar barnets immunförsvar och det kommer inte att vara sjukt lika ofta. Barn med astma, födoämnesallergier och eksem har ett extra reaktivt, men i övrigt välfungerande, immunförsvar och kan därför vara extra utsatt för frekventa infektioner.

När ska du som förälder då reagera? Om barnet vid mer än ett tillfälle får en allvarlig bakteriell infektion som kräver antibiotika såsom blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, lunginflammation eller infektioner i leder eller skelett skall det utredas hos barnläkare. Det är också lämpligt att närmare undersöka ett barn som har upprepade infektioner orsakade av svampar eller parasiter. Kraftigt påverkat allmäntillstånd vid vanliga enkla virusinfektioner kan också behöva en undersökning.

Några specialfall vid barninfektioner

Lunginflammation orsakad av bakterier är egentligen inte särskilt vanligt hos barn. Oftast är hosta och slem i luftvägarna orsakat av ett virus. Vid en bakteriell lunginflammation är barnet tydligt allmänpåverkat och har en snabb och flämtande andning. En enstaka lunginflammation är normalt hos ett friskt barn, men vid upprepade episoder ska man söka vård. Många gånger är förklaringen en underliggande astma.

Hudinfektioner med bakterier, allt från svinkoppor till djupare infektioner kan i övrigt helt friska barn få. Vid återkommer infektionerna är förklaringen ofta ett underbehandlat eksem vilket gör att hudens normala skyddsbarriär är skadad.

Författare: Fredrik Cederblad och Johan Wrammert, barnläkare på Uppsala Barncentrum & Vårdcentral.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Läs mer

Prima Vård hus
Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Våra mottagningar

Prima Vård Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia!