Om oss

Om Mama Mia

Mama Mias vårdfilosofi

Vården bedrivs i en varm välkomnande miljö med fokus på det friska och detta ska genomsyra alla mottagningar från mötet med det lilla barnet till dig som söker hjälp för provtagning för könssjukdomar, behöver preventivmedel eller ta ett cellprov, är gravid eller behöver rådgivning för en svag bäckenbotten, sexuell smärta eller ett annalkande klimakterium.

En jämlik vård där alla människor har samma värde oavsett, kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder, sexuell identitet, etnicitet, kulturella skillnader, bostadsområde, socioekonomi, utbildning, funktionsvariation, religion eller trosuppfattning är en självklarhet. 

Alltför många som söker vård idag klagar över att de får träffa olika vårdpersonal, ingen som ser helheten och inte lyssnar till vårdtagarens egen kunskap om hur kroppen fungerar och själen samspelar. Mama Mia arbetar utefter Dorotea Orems vårdteori som ligger tillgrund för både filosofi och värdegrund.  Det innebär att vi tror på att människan har egen kunskap om sig själv och en egen vilja och egna resurser som måste tas tillvara. Vi vill skapa ett möte som är fyllt av tillit så att det egna självbestämmandet blir centralt. För detta krävs att den som väljer våra mottagningar träffar så få olika personal som möjligt. Alla personer ska ses i sin helhet vilket konkret innebär både fysiskt, psykiskt, socialt och själsligt. Vi vill kort sagt att fokus på just dig som besöker våra mottagningar.

Historia

Mama Mia startades 1988 av Christina Wahlström och kom att driva detta tillsammans med sin familj fram till 2018 då Mama Mia AB såldes till företaget Nordstjernan. Under trettio kom Wahlström att påverka politiker, förvaltning, beställare, läkare och barnmorskor i Stockholm och Skåne. En barnmorska och entreprenör som ville göra skillnad, som tog plats och stod upp för jämlik, rättvis och trygg vård måste vara pådrivande och besvärlig, kanske
inte alltid uppskattad i beslutfattande rum. Christina Wahlströms engagemang och
drivkraft bottnade i det egna professionella mötet med gravida. Wahlström upplevde att det fanns behov hos de som sökte vård att bli sedd individuellt med friska ögon, få i så stor
utsträckning som möjligt träffa samma barnmorska under graviditeten och få stöd och förberedelse under graviditet och inför kommande förlossning. Vården skulle bedrivas i en lugn, harmonisk och hemtrevlig miljö. Detta skulle förstärka känslan av att vara sedd, frisk och trygg. Undan för undan växte verksamheten och kom att inkludera ultraljudsverksamhet, barnavård, cellprovsmottagning, gynekologi och STI och preventivmedelsmottagning och Sexuell hälsa mottagning.

Idag växer verksamheten, fler mottagningar kommer till undanför undan. Mama Mia försöker sträva efter att ha alla sina verksamheter under samma tak. Vilket innebär att alla verksamhetsområden ska finnas inom samma stad.

Personal

Inom Mama Mia arbetar idag drygt 300 personer. Mama Mia strävar efter att anställa medarbetare med stor variation som möjligt. Alla ska efter grundlig introduktion vara väl förankrade i Mama Mias vårdfilosofi. Mångfaldsarbetet är en viktig del av verksamheten och kräver en blandad personaluppsättning där allas individuella styrkor i möjligaste mån ska tas tillvara. Vi strävar fortlöpande att ge all personal Mama Mias egen HBTQI-diplomeringsutbildning. Varje misstanke om misogyni, rasism, homo och transfobi följs upp och motarbetas.

Vi vill att vår personal ska engagerade, kunna känna in, vara lyhörda och guida i mötet med den som söker våra mottagningar. Vi vill också att de som arbetar hos oss ska känna att de är viktiga för verksamheten, att de har möjlighet till utbildning och utveckling. Det innebär att våra mottagningar har personal som arbetat kortare tid till specialister med lång erfarenhet inom alla specialiteter. Vården bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Utvärdering av verksamhet

Det är mycket viktigt för oss att verksamheten fortlöpande utvärderas. Synpunkter, avvikelser och klagomål tas på största allvar och följs upp, dokumenteras och alla medarbetarna håller sig uppdaterade därom. Resultat från enkäter och internkontroller mm sammanställs och rapporteras regelbundet till ledningen inför ledningens genomgång. Mama Mia redovisar årligen en patientsäkerhetsberättelse för samtliga verksamheter.

Mama Mia är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2006.

Kvalitet

Mama Mia har ett övergripande ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som gäller hela företaget. Ledningssystemet innebär bland annat att övergripande kvalitetsmål och delmål har tagits fram, kärnprocesser, lednings- och stödprocesser med tillhörande aktiviteter har kartlagts och rutiner har tagits fram för de aktiviteter som ingår i processerna.

Mama Mia har kollektivavtal med Vårdföretagarna/Almega och arbetar aktivt med friskvård.

Synpunkter & klagomål

Om du har synpunkter på verksamheten kontakta oss gärna. Du kan förvänta dig svar inom en vecka. Om inte det är möjligt, kommer du få besked om när svar kommer att vara dig tillhanda.

info@mamamia.se

Vi hjälper dig när du behöver vård

Vårdcentral & Rehab

Vi finns på flera platser i Sverige och vi erbjuder en bred vårdkedja. Genom att erbjuda många olika professioner under samma tak kan vi minska din väntetid inom vården.

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Var du än befinner dig i livet. Vi finns här för din skull. Mama Mia välkomnar mångfald, vi är alla olika och unika. Hos oss får du ett varmt respektfullt, jämlikt, engagerat och empatiskt bemötande.

BrolinWestrell, Företagshälsovård

Som experter på friskvård och företagshälsovård kan vi erbjuda ditt företag en komplett lösning. Vi är specialister inom en rad områden och vi skräddarsyr tjänster efter era önskemål.

Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Inställningar för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, vilka val och sökningar du gör samt information om den digitala enhet som du använder. Informationen används oftast för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Informationen som samlas in om dig används vanligtvis inte för att identifiera dig som individ men syftar ändå till att ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar.

Att blockera vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder.

Nödvändiga cookies Alltid aktiv