Priser

Här hittar ni våra patientavgifter. Vi följer de avgifter som gäller inom Region Västra Götaland. Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 400 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.

BesökPris
Läkare 200 kr (vald vårdcentral) 300 kr (annan vårdcentral)
Hos övrig vårdpersonal50 kr (vald vårdcentral) 100 kr (annan vårdcentral)
Provtagning som inte sker samma dag50 kr (vald vårdcentral) 100 kr (annan vårdcentral)
Hälsovård, intyg och vaccinationerEnligt särskild taxa, se länk nedan
Hembesökstillägg*100 kr
Telefonkontakt med Läkare**160 kr (vald vårdcentral 240 kr (annan vårdcentral)
Distanskontakt (ljud och bild) Läkare100 kr (vald vårdcentral) 300 kr (annan vårdcentral)
Distanskontakt (ljud och bild) övrig personal50 kr (vald vårdcentral) 100 kr (annan vårdcentral)
Telefonkontakt övrig vårdpersonal***40 kr (vald vårdcentral) 80 kr (annan vårdcentral)

Återbud lämnas minst 24 timmar före besök. Uteblivet besök eller sent återbud debiteras den summa som motsvarar patientavgiften. För avgiftsfria besök eller då patientavgiften är lägre än 100 kronor, får du betala 100 kronor. Uteblivet besök debiteras även om du har frikort, är under 20 år eller över 85 år.

Läs mer om patientavgift på: 1177.se
Läs mer här om högkostnadsskydd: 1177.se

*Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier. Endast ett hembesökstillägg tas ut för teambesök.
** Gäller alla telefonkontakter med läkare oavsett om samtalet är planerat eller ej.
*** Samtalet ska motsvara ett fysiskt besök.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Läs mer

Prima Vård hus
Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Våra mottagningar

Prima Vård Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia!