Avgifter Falu Vårdcentral

Här hittar ni våra patientavgifter. Vi följer de avgifter som gäller inom Region Dalarna. Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 400 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.

BesökPris
Läkarbesök200 kr
Sjuksköterska/distriktssköterska150 kr
Hembesökstillägg läkare50 kr
Telefonrådgivning läkarinsats (tex recept)100 kr
Distanskontakt via telefon (alla yrkeskategorier)100 kr
Besök hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling)150 kr
Provtagning inför/i samband med läkarbesök0 kr
Provtagning för kontroll150 kr
Uteblivet besök/sent återbud300 kr + fakturaavg.

Läs mer om patientavgifter på: 1177.se

Uteblivet besök/sent återbud

Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.

Detta gäller även avgiftsbefriade grupper t.ex. värnpliktiga, barn/ungdom ej fyllda 20 år och patienter som har frikort.

Avgift - Sent återlämnad utrustning

Om utlånad utrustning (exempelvis 24-timmars blodtrycksmätare, sömnregistreringsutrustning) inte återlämnas på överenskommen tid debiteras en avgift om 300 kronor + fakturaavgift.

Avgift för uteblivet besök tillgodoräknas inte i högkostnadsskyddet.

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård, personer 85 år och äldre har avgiftsfri öppenvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård uttas avgift enligt särskild prislista.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Läs mer

Prima Vård hus
Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Våra mottagningar

Prima Vård Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia!